Werken met gevaarlijke stoffen en gassen

Geplaatst op: 09.10.2019

Chris Keen, HSL This article examines the reasons why certain groups of workers may be at greater risk of exposure to dangerous substances in the workplace. Opleidingen Gezond Werken. Met grenswaarden kun je kijken of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet te hoog is.

Contact abonneren adverteren wijziging doorgev Controleer het in vier stappen met deze tool. Dit leidt in de eerste plaats tot persoonlijk leed, maar kost bedrijven en de maatschappij ook handenvol geld. Het doel van de campagne is bevorderen dat er preventieve maatregelen worden genomen. Op maandag 14 mei start de Nederlandse publiekscampagne. Op de lange termijn kunnen gevaarlijke stoffen kankerverwekkend zijn, zorgen voor allergieën of schadelijk zijn voor ongeboren kinderen.

Lees voordat u gaat reageren de spelregels. Wees je bewust van de risico's van de stoffen. Meer informatie: Gedeelte van OSHwiki over risicobeheer van gevaarlijke stoffen PPT gevaarlijke stoffen en risicobeoordeling in 22 talen Informatieblad: Vervanging van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplek E-fact 66 - Onderhoud en gevaarlijke stoffen Goede communicatie Ten behoeve van hun veiligheid moeten werknemers op de hoogte worden gehouden van: de bevindingen van de risicobeoordelingen van hun werkgever; de gevaren waaraan zij zijn blootgesteld en hoe zij gevaar lopen; wat ze moeten doen om hun eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen; hoe ze kunnen controleren of en waarnemen dat er iets mis is; aan wie ze problemen moeten melden; de resultaten van toezicht op blootstelling of gezondheid; preventieve maatregelen die moeten worden genomen in geval van onderhoudswerk; eerste hulp en procedures bij noodgevallen.

Geef hieronder jouw toestemming, werken met gevaarlijke stoffen en gassen. Informeer werken met gevaarlijke stoffen en gassen bij de bedrijfsarts of arbeidshyginist van je bedrijf of de arbodienst.

Denk hierbij aan uitlaatgassen van een dieselmotor, lasrook dat onstaat bij lassen, houtstof dat onstaat bij houtbewerking of fijnstof dat onstaat door luchtvervuiling.
  • Casemanager Verzuimspecialist Matchpartner. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?
  • De gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door het werken met gevaarlijke stoffen, variëren van lichte irritatie van ogen en huid tot ernstige effecten zoals geboorteafwijkingen en kanker. Dat zijn vooral kankerverwekkende stoffen.

Heb je een vraag?

Analytics aan uit OK. Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen moet volgens de wet een etiket of pictogram staan. Er zijn ook stoffen met een cumulatief  of opbouwend effect.

Lees voordat u gaat reageren de spelregels. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. OSHwiki-artikelen: Asbest , Inhaleerbaar kristallijn silicastof Naar het gedeelte van de website over beroepskanker Lees meer over de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen.

OELs are usually set for single substances, but sometimes they are also produced for common mixtures in the workplace, for example solvent mixes, oil mists, fumes from welding or diesel exhaust fume.

  • Ook oplossingen dienen voorzien te worden van naam, datum en inhoud. Informeer ook bij de bedrijfsarts of arbeidshygiënist van je bedrijf of de arbodienst.
  • Dangerous substances and vulnerable groups. Mensen met een long- of huidaandoening werken vaak nog wel een tijdje door.

Vind samenvattingen van de toepasselijke EU-wetgeving. Vraag naar de lokale voorschriften voor het chemisch afval. Waarschuw altijd direct de leidinggevende n neem contact op met de Inspectie SZW. Werk bij vluchtige en risicovolle stoffen in een zuurkast.

In experimenteerruimten mag niet meer dan een dagvoorraad brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. Weet je verzekerd van een collega op veilige afstand die weet hoe, in geval van een ongeluk, variren van lichte irritatie van ogen en huid tot ernstige effecten zoals geboorteafwijkingen en kanker.

Praktijkgids Arbeidsomstandigheden De gezondheidsproblemen die veroorzaakt kunnen worden door het werken werken met gevaarlijke stoffen en gassen gevaarlijke stoffen, wanneer er toch een ingrijpende situatie is ontstaan.

Campagne Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager. Veel gevaarlijke stoffen komen vrij tijdens het werk. Wat is er precies aan de hand?

Meer over Risico- Inventarisatie en Evaluatie gevaarlijke stoffen.

Deze vormt het startpunt van een vierjarig programma dat is gericht op preventie van beroepsziekten. Beperk het gebruik en de inhoud zo veel mogelijk. Vraag aan de lokale Arbo-cordinator waar werken met gevaarlijke stoffen en gassen spullen zich bevinden en hoe ermee te handelen.

Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Indien je de stof of het mengel niet kent, ga er dan van uit dat de stof gevaarlijk is en wees extra voorzichtig.

Onderwerpen Risico's van gevaarlijke stoffen

Denk hierbij aan uitlaatgassen van een dieselmotor, lasrook dat onstaat bij lassen, houtstof dat onstaat bij houtbewerking of fijnstof dat onstaat door luchtvervuiling. Praktische hulpmiddelen en richtsnoeren. Vraag aan de lokale Arbo-coördinator waar deze spullen zich bevinden en hoe ermee te handelen.

Daarnaast krijg je als lid nog veel meer voordelen:. They are tools to help employers protect the health of workers who may be exposed to chemicals in the working environment. Als je leidinggevende geen actie onderneemt, neem dan zelf actie? Nieuwe technologien en veranderingen in de manier waarop we werken kunnen zorgen voor een groter risico op schade door biologische of chemische agentia. Jump to navigation. Vervang, de gevaarlijke stof door een ongevaarlijke of werken met gevaarlijke stoffen en gassen gevaarlijke stof, deels ontgrenzen.

Ook moet je baas aparte maatregelen nemen voor jongeren, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Personeelsinformatie

Dat is uiteraard ook in je eigen belang, aangezien je daardoor de kans vermindert dat werknemers thuis komen te zitten met klachten of juist fouten gaan maken door fysieke klachten. Ook staan steeds meer werknemers in dienstverlenende beroepen als de thuiszorg en afvalbeheer aan gevaarlijke stoffen bloot. De e-tool over gevaarlijke stoffen   biedt werkgevers ondersteuning en advies voor een doeltreffend beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Zo sta je nooit alleen.

Volg de eendaagse cursus. Vraag naar de lokale voorschriften voor het chemisch afval. Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen moet volgens de wet een etiket of pictogram staan. Daarom nemen wij in onze aanpak niet een norm of de wet- en regelgeving als uitgangspunt, maar juist jouw organisatie.